Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen ” 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile teşkil edilmiştir.

Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın amacı; Üniversitemizin inşaat, etüt – proje, teknik bakım – onarım, yapı denetim yer araştırmaları peyzaj ve planlama işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı;
•Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ,
•Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak ,
•Üniversitemiz kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek ,
•İhale dosyalarını hazırlamak , ihaleleri yürütmek ,
•İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak , hak edişlerini düzenlemek , biten işlerin kabul işlemini yürütmek,
•Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek ,
•Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek , kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ,
•Kalorifer , kazan dairesi , soğuk oda , Jeneratör , havalandırma sistemleri ile telefon santrali , çevre düzenleme ve benzer işler yürütmek ,
•Üniversitemizin yatırım bütçesini hazırlamak görevlerini yürütmek ,
•Üniversitemizin yerleşkelerinde peyzaj planlama , çevre düzenleme ve bitkilendirme faaliyetlerini yürütmektir.