Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ve değerlerine sadakat

Milli ve manevi değerlere bağlılık

Ehliyet ve liyakat

Yapılan işlerde şeffaflık

Takım bilinci ve katılımcılığı desteklemek

Saygılı ve hoşgörülü olmak

Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

Yeni fikirlere açık olmak

Sorumluluk bilincine sahip olmak