• Taşınır Sayım Kurulu
  • Taşınır Hurda Komisyonu
  • Taşınır Değer Tespit Komisyonu
  • Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu
  • Teknik Uygunluk İnceleme Komisyonu