YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı >Genel Bilgiler
Genel Bilgiler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen " 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile teşkil edilmiştir. 

Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın amacı; Üniversitemizin inşaat, etüt - proje, teknik bakım - onarım, yapı denetim yer araştırmaları peyzaj ve planlama işlerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktır. 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı; 
•Üniversitemizin gelişmesi doğrultusunda bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek , 
•Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak , 
•Üniversitemiz kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarını yürütmek , 
•İhale dosyalarını hazırlamak , ihaleleri yürütmek , 
•İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak , hak edişlerini düzenlemek , biten işlerin kabul işlemini yürütmek, 
•Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek , 
•Her türlü altyapı ihtiyacını belirlemek , kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek , 
•Kalorifer , kazan dairesi , soğuk oda , Jeneratör , havalandırma sistemleri ile telefon santrali , çevre düzenleme ve benzer işler yürütmek , 
•Üniversitemizin yatırım bütçesini hazırlamak görevlerini yürütmek , 
•Üniversitemizin yerleşkelerinde peyzaj planlama , çevre düzenleme ve bitkilendirme faaliyetlerini yürütmektir.

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016